Status prawny KPP w Lęborku określają: - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny KPP w Lęborku określają:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji - Dz. U. Nr 7, poz. 58 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami.

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

- Regulamin organizacyjny KPP Lębork z dnia 28.12.2009 r.

- zmiany w Regulaminie z dnia 16.10.2010 r.

- zmiany w Regulaminie z dnia 15.07.2011 r.

- zmiany w Regulaminie z dnia 15.11.2012 r. 

zmiany w Regulaminie z dnia 22.02.2016 r. 

Metryczka

Data publikacji : 28.06.2016
Data modyfikacji : 28.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Pańczyszyn
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Pańczyszyn Stanowisko Jednoosobowe do Spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Pańczyszyn
do góry