Schemat Organizacyjny - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny

Status Prawny Komendy Powiatowej Policji w Lęborku

Podległe jednostki i wydziały Komendy Powiatowej Policji w Lęborku:

Wydział Prewencji

Referat Patrolowo - Interwencyjny

Ogniwo ds. Wykroczeń

Rewir Dzielnicowych

Zespół Dyżurnych

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej oraz Nieletnich i Patologii

 

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Kryminalny

Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy

Zespół do Walki z Przestępczością Narkotykową

Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu

Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu

Zespół do Spraw Przestępczości Nieletnich

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Zespół Techniki Kryminalistycznej

Zespół Kadr i Szkolenia

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych

Zespół Prezydialny

Referat Wspomagający

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Komisariat Policji w Łebie

Zespół Kryminalny

Referat Prewencji

 

Posterunek Policji w Cewicach

 

Metryczka

Data publikacji 04.01.2017
Data modyfikacji 19.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Zielke
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Zielke Stanowisko Jednoosobowe do Spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Zielke
do góry