Tłumacze języka migowego - Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacze języka migowego

Tłumacze języka migowego

Informacja dla osób głuchoniemych i słabosłyszących:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy    administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku.

 

Komenda Powiatowa Policji w Lęborku

ul. Toruńska 5,

84-300 Lębork

 

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Lęborku: 

kpplebork@pomorska.policja.gov.pl - (odbieranie poczty w dni robocze, w godz. 8-15), oraz na całodobowy fax: 059 8634-825

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer 723-695-382,

koniecznie podaj następujące informacje:

  • swoje dane personalne, 
  • miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 
  • okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

SMS zgłoszeniowy trafi do Oficera Dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) województwa pomorskiego dostępny jest na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

 

Metryczka

Data publikacji : 19.09.2015
Data modyfikacji : 21.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lęborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Daniel Pańczyszyn
Osoba udostępniająca informację:
Daniel Pańczyszyn StanowiskoJednoosobowe do Spraw Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Daniel Pańczyszyn
do góry